Over loopbaankompas

Wat is Loopbaankompas?
Loopbaankompas is een website waarmee werknemers uit de technische installatiebranche aan de slag kunnen met hun eigen ontwikkeling. Door een aantal stappen te doorlopen, krijgt de werknemer inzicht in waar hij nu staat en waar hij naar toe wil. Het resultaat is een persoonlijk ontwikkelingsplan.

Persoonlijk ontwikkelingsplan
Een persoonlijk ontwikkelingsplan omvat informatie over de gevolgde opleidingen, huidige ervaring en sterke kanten, maar ook de gewenste ontwikkelpunten en te volgen opleidingen van de werknemer. Een loopbaanadviseur kan binnen Loopbaankompas kosteloos worden geraadpleegd, om een zo volledig en concreet mogelijk ontwikkelingsplan te maken. Het plan kan geprint, bewaard en digitaal verstuurd worden. Het is een handig hulpmiddel voor bijvoorbeeld het functionerings- en/of ontwikkelingsgesprek en de werknemer kan met het plan ook zelf sturing gaan geven aan de eigen loopbaan.

Met Loopbaankompas wordt een stap gezet naar het versterken van de persoonlijke ontwikkeling van werknemers in de technische installatiebranche en worden de subsidies van OTIB optimaal ingezet. Loopbaankompas is ontwikkeld in opdracht van OTIB en de sociale partners in Noord-Nederland.

In OTIB zijn vertegenwoordigd:

 

FNV Bondgenoten

FNV Bondgenoten

FNV Bondgenoten is een vereniging van werknemers en uitkeringsgerechtigden in de sectoren industrie, diensten, vervoer en voeding. FNV Bondgenoten vindt het belangrijk dat werknemers in de installatiebranche een baan hebben en houden waar ze zich prettig in voelen. Hierbij staat centraal dat werknemers zelf de regie over hun loopbaan kunnen voeren. Aanvullend op de dienstverlening van OTIB biedt FNV Bondgenoten verschillende mogelijkheden over loopbaanadvies. Meer informatie kun je vinden op de website van FNV Bondgenoten of telefonisch via het secretariaat Loopbaanadvies op 0900-9690 (lokaal tarief)
Lees meer over FNV Bondgenoten op: www.bondgenoten.fnv.nl

CNV Bedrijvenbond

CNV Bedrijvenbond

CNV Bedrijvenbond richt zich op werknemers in de sectoren vervoer, industrie, voeding en facilitaire dienstverlening. CNV Metaaltechniek vindt het belangrijk dat werknemers de kans krijgen zich verder te ontwikkelen, bijvoorbeeld door middel van scholing. CNV hoopt dat er in veel bedrijven gesprekken plaatsvinden tussen werknemer en werkgever om samen te bekijken wat de werknemer wil en hoe dat gerealiseerd kan worden. Vaak leiden deze gesprekken tot verrassende uitkomsten. De werknemer kan met plezier bij het bedrijf blijven werken. De werkgever behoudt op zijn beurt competente werknemers binnen het bedrijf.
Lees meer over CNV Bedrijvenbond op: www.cnv.net

De Unie

De Unie

De Unie richt zich op professionals en is sterk vertegenwoordigd bij middengroepen en hoger personeel. De Unie en De Unie Metaal en Techniek hebben behalve het aanbod van de OTIB opleidingen ook een uitgebreid eigen cursusaanbod. Naast het vergaren van meer kennis van het huidige beroep, vindt De Unie scholing in de breedte evenzo noodzakelijk. Ze biedt cursussen op het gebied van werk, inkomen en persoonlijke ontwikkeling. Voor het gehele cursusaanbod verwijzen wij je naar de website van de Unie. Je kunt ook telefonisch contact opnemen: 0345-851256. www.unie.nl

Uneto VNI

Uneto-VNI

UNETO-VNI is de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel. Voor de leden is van groot belang dat de vereniging met de werknemersorganisaties een eigen CAO afsluit voor de bedrijfstak. UNETO-VNI streeft naar een hogere instroom in beter regulier onderwijs en het verbeteren en actualiseren van de eigen opleidingen van de bedrijven.
Lees meer over de Uneto-VNI op: www.uneto-vni.nl

NVKL

NVKL

De Nederlandse Vereniging van ondernemingen op het gebied van de Koudetechniek en Luchtbehandeling (NVKL), is de representatieve brancheorganisatie van 600 bedrijven in de professionele koudetechniek, luchtbehandeling en airconditioning. Ze vertegenwoordigen de belangen van de branche bij diverse instanties. Ook voorzien ze leden van veel informatie en nuttige producten. NVKL is van mening dat scholing in hoge mate bijdraagt aan een goed werkklimaat in de branche. Het verdient daarom aanbeveling voor werkgevers om samen met hun werknemers hierover afspraken te maken.
Lees meer over de NVKL op: www.nvkl.nl

 

Loopbaankompasroos www.loopbaankompas.nl

Voor algemene vragen over Loopbaankompas en over de website in het algemeen kun je per e-mail contact opnemen
info@loopbaankompas.nl

 

OTIB OTIB

OTIB staat voor Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch Installatiebedrijf. Voor de hele branche is het belangrijk dat er voldoende en goed gekwalificeerde mensen zijn die met plezier, nu en in de toekomst, hun werk doen. De rol van OTIB is om je als werknemer te helpen je loopbaan op een prettige manier te beginnen en je daarna te helpen bij je persoonlijke ontwikkeling op langere termijn.
Meer informatie over OTIB vind je op
www.otib.nl

 

BK6 Idee en Realisatie

Loopbaankompas is een project van BK6, Bureau voor implementatie van opleiding en ontwikkeling.
www.bk6.nl

 

ExpocomTechniek

Ontwerp en Technische realisatie: Expocom, netwerk van gespecialiseerde media- en ICT bedrijven.
www.expocom.nl