Loopbaankompas voor uw bedrijf

De technische installatiebranche en Loopbaankompas
Een zeer dynamische branche! Daarmee kunnen we uw branche met recht aanduiden. Niet alleen vanwege de voortdurend nieuwe technieken. Ook de manier van werken verandert constant. Natuurlijk wilt u al deze ontwikkelingen bijhouden. U weet immers: wil ik met mijn tijd meegaan? Dan zijn opleidingen, cursussen en trainingen noodzakelijk voor mijn personeel! OTIB, het Opleidings- en ontwikkelingsfonds van de Technische InstallatieBranche, heeft hierin een stimulerende rol. Voor Noord-Nederland heeft OTIB Loopbaankompas laten ontwikkelen.

Wat is Loopbaankompas?
Uw personeel? Uw grootste kapitaal! Zonder de inzet van ‘uw mensen’ is een solide bedrijfsvoering immers lastig. Of eigenlijk: onmogelijk... Natuurlijk wilt u kunnen terugvallen op een gedegen personeelsbestand. Daarom is regelmatige scholing, opleiding en ontwikkeling van uw werknemers van levensbelang. Uiteraard kost dit tijd en aandacht. Gelukkig staat u er niet alleen voor wat dit betreft. Want:

 • dit gratis Loopbaankompas ondersteunt u bij uw personeelsbeleid;
 • de gratis loopbaanadviseur neemt veel werk en kopzorgen bij u uit handen;
 • uw werknemers denken zélf na over hun ontwikkeling en geven zélf vorm aan hun loopbaan;
 • met Loopbaankompas wordt de inzet van opleidingen en subsidies voor werknemers bevorderd.

Dus:

 • uw werknemers goed voorbereid? U minder tijd kwijt! De plannen in Loopbaankompas vormen de basis voor ontwikkelings- en/of functioneringsgesprekken;
 • uw werknemers nemen rechtstreeks zélf contact op met de gratis loopbaanadviseur;
 • de dialoog tussen u als leidinggevende en uw werknemers wordt gestimuleerd;
 • uw personeel is ‘up-to-date’ geschoold en gaat met de tijd mee.

Voorwaarden deelname aan Loopbaankompas
Loopbaankompas is een pilot voor Noord-Nederland. Uw bedrijf of bedrijfsonderdeel kan meedoen als het:

 1. is aangesloten bij OTIB en alle premies conform CAO heeft afgedragen;
 2. niet meer dan 35 werknemers in dienst heeft;
 3. is gevestigd in de provincie Groningen, Drenthe of Friesland;
 4. meewerkt aan eventuele publicitaire acties van OTIB en onderzoek naar het gebruik van Loopbaankompas

Alleen werknemers die bij OTIB en MN-service zijn opgegeven, kunnen deelnemen. Een uitzondering hierop vormen de directeur/eigenaar en partner van het bedrijf en eventueel gedetacheerde leerlingen van het ROI Noord-Nederland. Zij kunnen apart worden opgegeven en ook deelnemen.

Wij gebruiken de gegevens van deelnemers voor onderzoeksdoeleinden. De loopbaanadviseurs van Loopbaankompas gebruiken ze voor eventuele loopbaanondersteuning. Een deelnemer geeft in Loopbaankompas zelf aan wie nog meer toegang tot de persoonlijke gegevens heeft. Zonder toestemming van de deelnemer delen wij geen inhoudelijke gegevens met derden. Behalve met de loopbaanadviseurs en de onderzoekers van Loopbaankompas. Als deelnemende bedrijf ontvangt u periodiek gegevens over deelname.

Meer informatie over Loopbaankompas
Wilt u meer weten over Loopbaankompas of de andere mogelijkheden van OTIB? Vul dan onderstaand formulier in of neem contact op via info@loopbaankompas.nl.

 

Vraag:


Naam bedrijf:

Straat + huisnummer:

Postcode + plaats:

Naam contactpersoon:

Telefoon:

Emailadres: